חיפוש מחסנים, באיזור מרכז הארץ

מספר נכס מיקום שטח (מ"ר) מחיר תיאור לפרטים נוספים
2\4022מרכז הארץ0-30000מכירה- 0 ש"ח למ"רבמיקום מרכזי עם חשיפה אדירה שלד של מבנה(חניונים בשטח של כ-15000 מ"ר). ניתן להקים מבנה המשלב מסחר תעשיה ומשרדים. מחיר להציע לפנות לבני
מספר נכס מיקום שטח (מ"ר) מחיר תיאור לפרטים נוספים
---מרכז הארץ0-10000מכירה/השכרה- 35 ש"ח למ"רבאיזור נתב"ג מבנה חדש בהקמה המיועד למרכז לוגיסטי. גובה-8-12 מ"ר +חצרתפעולית.משרדים בקומת הגלריה. זמן כניסה כ-5 חודשים
מספר נכס מיקום שטח (מ"ר) מחיר תיאור לפרטים נוספים
16מרכז הארץ4000-6000מכירה/השכרה- 34 ש"ח למ"רמבנה לוגיסטי באיזור המרכז. גבוה+חצר תפעולית.נגיש לכביש 6 . ניתן לרכוש גם כנכס מניב.
מספר נכס מיקום שטח (מ"ר) מחיר תיאור לפרטים נוספים
---מרכז הארץ0-6000מכירה/השכרה- 30 ש"ח למ"רסמוך לנתבג ולכביש 6 מבנה בהקמה. המבנה נבנה לגובה 12 מ"ר עם חצר תפעולית גדולה. משווי גובה,משרדים בגלריה ועוד